Arkitekturbiennalen i Venedig

By Casper, 16 May, 2022
Description

Danmark har siden 1932 haft sin egen nationale pavillon beliggende i Giardini Pubblici i Venedig. Den danske pavillon består af to bygninger: Carl Brummers fra 1932 og Peter Kochs fra 1958.

International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia (Arkitekturbiennalen) er verdens største arkitekturbegivenhed og finder sted hvert andet år med omkring 300.000 gæster. Arkitekturbiennalen i Venedig gennemførtes første gang i 1980 og er verdens største og førende arkitekturbegivenhed.

Den danske pavillon ejes af Kulturministeriet, der er ressortministerium for såvel kunst- som arkitekturbiennalen med Slots- og Kulturstyrelsen som ansvarlig styrelse.

Dansk Arkitektur Center har været kommissærer på den danske pavillon under Arkitekturbiennalen siden 2004 udpeget af Kulturministeriet.

De seneste mange år er det danske bidrag på arkitekturbiennalerne blevet skabt i samarbejde med Kulturministeriet, Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg og den filantropiske forening Realdania, der såvel fagligt som finansielt har sikret et højt arkitektonisk niveau.

På vegne af Kulturministeriet udpeger et bedømmelsesudvalg en kurator for det danske bidrag i Den danske Pavillon under Arkitekturbiennalen. Bedømmelsesudvalget for Arkitekturbiennalen 2023 bestod af repræsentanter fra Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg, Rektorkollegiet for arkitektskolerne, Dansk Arkitektur Center og den filantropiske forening Realdania.

Kurator har det overordnede ansvar for udstillingskonceptet, der skal holde sig inden for hovedkurators (2023: Lesley Lokko) tema. Kurator samarbejder med en række fagfolk, f.eks. arkitekter og kunstnere, om det endelige indhold i udstillingen.

I 2006 vandt Danmark hovedprisen Den Gyldne Løve for bedste nationale pavillon med udstillingen CO-EVOLUTION. Den danske pavillon er en af arkitekturbiennalens mest velbesøgte pavilloner.

Hvorfor er Danmark repræsenteret?

Formålet med at deltage er at præsentere og vise væsentlige tendenser i dansk arkitektur for biennalens store publikum og den internationale presse. Det danske bidrag til arkitekturbiennalen skal derfor præsentere dansk kvalitetsarkitektur på et højt, internationalt niveau.
Dansk arkitektur har længe nydt international anerkendelse for sit autentiske, æstetiske og kunstneriske niveau og for sit stærke engagement i en bæredygtig udvikling af vores fysiske omgivelser, inkluderende sociale aspekter som fællesskab og sammenhængskraft.

Dansk arkitektur skabes ikke i et nationalt vakuum, men derimod i en veletableret international dialog med globale praksis- og teoristrømninger, der former den internationale arkitekturkultur og dens udvikling. Dansk arkitektur rummer også en kritisk tilgang til den æstetiske produktion og dens udtryksformer og de samfundsmæssige rammebetingelser, de er underlagt – nationalt som internationalt.

Et dansk bidrag i den danske pavillon under Arkitekturbiennalen er derfor også med til at markedsføre Danmark og dansk arkitektur internationalt.

Pictures
Image
Short description
Den internationale biennale i Venedig har siden sin begyndelse i 1895 været en prestigefyldt og internationalt anerkendt kulturbegivenhed.
Actors
Channel